Välkommen till GENTAB i Jönköping AB!

Vi är ett entreprenadföretag som utför alla typer av gräv- och schaktarbeten, så som kabel- och bredbandsgrävning dräneringar och avloppsarbeten.

Vårt företag består av erfarna specialister, med många år i branschen.  

Så om du behöver få ett arbete utfört, slå oss en signal!

Nyheter


Tillbaka till översikten

2018-06-28

Pågående arbete

5 km kabel- och fibergrävning är ett pågående projekt i utkanten av Jönköping. Beställare Vattenfall och Jönköpings Energi.Tillbaka till översikten