Välkommen till GENTAB i Jönköping AB!

Vi är ett entreprenadföretag som utför alla typer av gräv- och schaktarbeten, så som kabel- och bredbandsgrävning dräneringar och avloppsarbeten.

Vårt företag består av erfarna specialister, med många år i branschen.  

Så om du behöver få ett arbete utfört, slå oss en signal!

Nyheter


Tillbaka till översikten

2019-04-01

Pågående och avslutade projekt vintern och våren 2019

Under vintern har vi genomfört kabel- och fibergrävning i Nykvarn, Axtorp, Ljushult, Tämta och nu påbörjar vi ett nytt kabelprojekt i Skara, Västra Götaland. Beställare Infratek.Tillbaka till översikten