Välkommen till GENTAB i Jönköping AB!

Vi är ett entreprenadföretag som utför alla typer av gräv- och schaktarbeten, så som kabel- och bredbandsgrävning dräneringar och avloppsarbeten.

Vårt företag består av erfarna specialister, med många år i branschen.  

Så om du behöver få ett arbete utfört, slå oss en signal!

Nyheter


Tillbaka till översikten

2019-07-03

Pågående projekt Småland

I början av juni startade vi upp nytt kabelprojekt i trakterna öster om Jönköping, 3 etapper som kommer pågå under resten av året där vi även samförlägger fiber vissa sträckor på uppdrag av Wetternet. Beställare Infratek.Tillbaka till översikten